พบกัน 4 โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบที่่สุด พบกัน กุมภาพันธ์'61 ที่ ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค #อุตรดิตถ์ สอบถามโทร.08-0044-3377, 1177