พบกัน   โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบที่สุด พบกัน มีนาคม'61 ที่ ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์คอุตรดิตถ์ สอบถามโทร.08-0044-3377, 1177