หนูน้อยสุขภาพดี Healthy ศรีพงษ์พาร์ค  เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถทางด้านการเต้นและร้องเพลง ประกวดแข่งขันชิงรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท  ประเภทที่ 1 การประกวดเต้น เพลงบังคับ T26 โบกโบ๊กโบก เยาวชน อายุ 5-8 ปี ประเภทที่ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ เยาวชนอายุ 9-14 ปี  ติดต่อสอบถามโทร. 088-4321-500 ศูนย์การค้า #ศรีพงษ์พาร์ค #อุตรดิตถ์