รางวัลแห่งความสำเร็จ จากการที่ ชมรม To Be Number One ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ไปประกวดชมรมต้นแบบระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 - 15 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา ผลทำให้ ศรีพงษ์ ก้าวขึ้นสู้ตำแหน่ง ต้นแบบระดับเงิน ได้รับโล่พระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี