27-29 เมษายน 2561  งาน Grand Opening SRIPONG PARK  ศรีพงษ์พาร์คเปิดบริการอย่างเป็นทางการ