วันที่ 4 มี.ค.59 ชมรม TO BE NUMBER ONE ศรีพงษ์กรุ๊ป ท่านรองผู้ว่าฯ วีระชัย ภู่เพียงใจ และ ท่านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จาก จ.เชียงใหม่ นำโดย สสจ.เชียงใหม่ แรงงาน จ.เชียงใหม่ อบต.ดอนแก้ว ทต.หนองควาย บจก.ซีพี ออล และ บจก.ผึ้งน้อย จ.เชียงใหม่ มาดูงานที่ศรีพงษ์พาร์ค